Te huur

Broekakkerweg 1 | Gilze

Broekakkerweg 1 Gilze | 4.985m2 Bedrijfsruimte

Hoogwaardig bedrijfsobject, bestaande uit bedrijfsruimte en kantoorruimte gelegen op uitstekende locatie op bedrijventerrein Broekakkers te Gilze. Snelweg A58 is binnen enkele minuten bereikbaar. Voor de deur is een groot afgesloten parkeerterrein aanwezig. Het object is in 2007 gebouwd en van alle moderne faciliteiten voorzien.

Oppervlakten
De bedrijfsruimte is groot circa 3.000m².
Deelverhuur is bespreekbaar vanaf circa 600m².

Ligging
De bereikbaarheid is uitstekend tussen Tilburg en Breda in de directe nabijheid van de snelweg A58.

Parkeren
Parkeren geschiedt op eigen afgesloten terrein en is ruim voldoende aanwezig.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs voor de bedrijfsruimte bedraagt € 40,00 per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.
De aanvangshuurprijs voor kantoorruimte is op aanvraag en is naar wens door huurder bij te huren.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan. De overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn in onderling overleg en komen voor rekening van huurder.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »