Te huur

Don Sartostraat 2 | Tilburg

Don Sartostraat 2 Tilburg | 240m2 Kantoorruimte

Op de hoek op de begane grond van een modern appartementencomplex gelegen commerciële ruimte. De ruimte is totaal circa 240m2 groot en onderverdeeld in de entree, hal, kamer met pantry, sanitair kantoorkamers en een kantoortuin. De ruimte is volledig afgewerkt en functioneel en in gebruik geweest als parochie, vervolgens voor kantoorruimte met maatschappelijk bestemming. Het is een multifunctionele ruimte die voor meerdere doeleinden geschikt is, waaronder bijzondere doeleinden, maar ook wonen als geheel of in meerdere eenheden is bespreekbaar.

Kadastraal
Het object is kadastraal bekend als:
Gemeente: Tilburg
Sectie: Y
Nummer: 2018 A52

Parkeren
Parkeren geschiedt langs de openbare weg en is ruim voldoende aanwezig.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Groenewoud 2008’ is de bestemming ‘Wonen’ en ‘ Religie’.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 24.000,00 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »