Te koop / Te huur

Roelof Kranenburgplein 2 | Tilburg

Roelof Kranenburgplein 2 Tilburg | 185m2 Winkelruimte

Op uitstekende locatie naast HEMA gelegen winkelruimte ter grootte van circa 185m2 met achter ontsluiting. Er zijn gratis parkeermogelijkheden aan de openbare weg voor de deur en op het parkeerplein aanwezig.

De Westermarkt is in 1961 opgericht. Ondertussen is de Westermarkt uitgegroeid tot een oppervlakte van 8000m2. Maar liefst 70 winkels zijn aangesloten bij de winkeliersvereniging, waaronder twee banken en twee horecagelegenheden. De enorme groei is vooral te danken aan de renovatie van 1994. Waar sinds 1 september van dat jaar de overdekking officieel in gebruik werd genomen, stonden voor die tijd enkele kioskjes. De Westermarkt is nog steeds in beweging. Aan de oostzijde van de westermarkt zijn ook nog enkele megastores gevestigd.

Uit onderzoek is gebleken dat er gemiddeld zo'n 120.000 kasaanslagen per week zijn. Ongeveer 65% van de klanten komt uit het verzorgingsgebied van de Westermarkt, dus er komen veel bezoekers uit andere delen van Tilburg. En door middel van reclame, acties en de koopzondagen wordt de klantenkring steeds verder uitgebreid.

Huur

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 36.000,-- te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan. De overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn in onderling overleg en komen voor rekening van huurder.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 17 september 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan. De eventuele overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn in onderling overleg.

Koop

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 410.000,-- kosten koper.

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Algemeen

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting
vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig
verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »