Te huur

Jules Verneweg 76 | Tilburg

Jules Verneweg 76 Tilburg | 160m2 Kantoorruimte

In het logistieke bedrijfsgebouw van Sluyter Logistics zijn kantoorruimten en palletplaatsen voor verhuur beschikbaar. Er zijn mogelijkheden om totaal circa 160m2 kantoorruimte te huren, te huur vanaf 1 kantoorkamer van circa 20m2. De voorkeur heeft een huurder die tevens gebruik maakt van de logistieke mogelijkheden die Sluyter Logistics biedt, in combinatie met op-, overslag en distributie, bijvoorbeeld ten behoeve van een handelsmaatschappij of webshop.

Parkeren
Parkeren geschiedt op eigen terrein en is ruim voldoende aanwezig.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 75,-- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

De huurprijs van een palletplaats is op aanvraag, aangezien deze van veel factoren afhankelijk is, zoals afmeting pallet, hoeveelheid pallets, stelling of bulk, aantal handelingen, etcetera.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. De overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn in onderling overleg en komen voor rekening van huurder.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »