Te huur

Professor Goossenslaan 20 A | Tilburg

Professor Goossenslaan 20 A Tilburg | 270m2 Horeca

In het complex van de Euroscoop op Stappegoor in Tilburg-Zuid gelegen zelfstandige commerciele ruimte, groot circa 270m2. Het Stappegoorgebied is volop in ontwikkeling. Recent is gebouwd een mega Jumbo en tegenover is een onderwijsgebied met onder andere Fontys en ROC gesitueerd. In de Euroscoop zijn diverse bedrijven gevestigd waaronder de Bioscoop, Health & Fitnessclub El Futuro, De Beren eetcafe, de Snackfactory en een aantal sportzaken. De beschikbare commerciële ruimte is gesitueerd naast Subway.

De Euroscoop in Tilburg is een van de best bezochte bioscopen van Nederland met meer dan 700.000 bezoekers per jaar.

Parkeren
Parkeren geschiedt in de onder het complex gelegen openbare parkeergarage.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 30.000,00 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Overeenkomst
De ROZ model huurovereenkomst voor 7:230a bedrijfsruimte is uitgangspunt voor de huurovereenkomst.
Dit model is vastgesteld op 30 juli 2003 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »