Te huur

Jules de Beerstraat 25 | Tilburg

Jules de Beerstraat 25 Tilburg | 2.725m2 Bedrijfsruimte

Representatief en volledig gerenoveerd bedrijfsobject bestaande uit bedrijfsruimte en hoogwaardige kantoorruimte ter grootte van totaal circa 2.725m², gelegen op een uitstekende locatie op bedrijventerrein ‘Kraaiven’ te Tilburg. De bedrijfsruimte heeft een betonnen vloer en vrije hoogte van circa 6.85 meter (tussen de spanten 8.60 meter). De kantoren zijn volledig op de begane grond en gesitueerd aan de Jules de Beerstraat.

De bereikbaarheid is uitstekend via het Noordwest tangent, Burgemeester Letschertweg N260. Deze verbindingsroute zorgt voor aansluiting op de snelwegen A261 (Tilburg - Waalwijk) en A58 / A65 (Breda - Eindhoven en Breda - 's-Hertogenbosch).

Oppervlakte
Het object is totaal groot circa 2.725m², bestaande uit:
- Bedrijfsruimte: circa 2.425m², waarvan 2.230m² met hoogte circa 6.85 m. (tussen de spanten 8.60m.);
- Kantoor: circa 300m² op de begane grond.

Voorzieningen
Kantoor:
-LED verlichting
-plafonds
-toiletgroepen
-kantine / pantry
-tegelvloer

Bedrijfshal:
-betonvloer, 2.500 kg/ m²
-LED verlichting
-mogelijkheid voor een kraanbaan
-vrije hoogte circa 6.85 meter onder de spanten
-vrije hoogte tussen de spanten circa 8.60 meter
-vrije hoogte naast het kantoor circa 3.30 meter
-de bedrijfshal is voorzien van lichtstraten
-overheaddeuren

Parkeren
Parkeergelegenheid is ruim voldoende aanwezig aan de openbare weg en het naastgelegen parkeerterrein.

Bestemming
Het vigerende bestemmingsplan is Bedrijventerrein Kraaiven 2008, categorie 3 t/m 5.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt:
€ 120.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »