Te huur

Kobaltstraat 13 | Tilburg

Kobaltstraat 13 Tilburg | 98m2 Kantoorruimte

Bedrijfsverzamelgebouw gelegen naast Winkelcentrum Paletplein, in gebruik bij diverse bedrijven. Er is kantoorruimte beschikbaar van circa 98,5m2.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 1.100,00 per maand, te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst e´e´n jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen en dienen op basis van een verrekenbaar voorschot te worden voldaan. De servicekosten bedragen € 150,00 per maand, te vermeerderen met BTW.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode is in overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Voorzieningen
Het object beschikt over alle benodigde faciliteiten en voorzieningen:
- systeemplafonds met lichtarmaturen;
- pantry met inbouwapparatuur;
- toiletgroep;

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »