Te koop / Te huur

Gragtmansstraat 1 | Waalwijk

Gragtmansstraat 1 Waalwijk | 6.825m2 Bedrijfsruimte

Het object betreft een nieuw bedrijfsobject fase II, te bouwen op het beschikbare perceel grond, rechts van de reeds gebouwde fase I. Het object is totaal groot 5.880m2, bestaande uit 4.935m² bedrijfsruimte en 945m² kantoorruimte, gelegen op een perceel grond ter grootte van circa 8.500m2.

Fase I is inmiddels met succes gerealiseerd, gebouwd en opgeleverd en is volledig verhuurd. Fase II zal op korte termijn gerealiseerd worden en krijgt hetzelfde hoge opleveringniveau als fase I. Echter zal fase II voorzien worden van minimaal 3 loadingdocks. De kantoorruimte is tevens los beschikbaar voor verhuur. Hierdoor hoeft een huurder van de hal maar minimaal 115m² kantoorruimte tot maximaal 945m² af te nemen.

Vloeroppervlakten, nieuw te bouwen fase II
begane grond: circa 4.935 m² bedrijfsruimte
begane grond: circa 270 m² kantoorruimte
eerste verdieping: circa 280 m² kantoorruimte
tweede verdieping: circa 280 m² kantoorruimte
boven docks: circa 115 m² kantoorruimte

Voorzieningen
Bedrijfsruimte:
• vrije hoogte 10,70 meter
• maximale vloerbelasting 50 kN/m2
• vlakheid conform DIN 18.202, zeile 4
• minimaal 3 loading docks met levellers
• elektrisch bediende dockdeuren, gekoppeld aan levellers
• krachtstroom
• 2 overheaddeuren en 2 inloopdeuren
• HF TL5 verlichting, LED verlichting is bespreekbaar
• verwarming middels heaters
Kantoorruimte:
• loft achtige uitstraling
• vloeren worden monolithisch afgewerkt
• scheidingswanden, metal stud vlak en strak afgewerkt en gesausd
• HF TL5 verlichting, algemene ruimtes 250 lux, kantoren 500 lux.
• verlichting geschakeld middels bewegingssensors.
• brandmeld ontruimings installatie
• sanitair groepen
• mechanische ventilatie
• verwarming / koeling in de kantoren middels VRV 3 weg systeem, per ruimte bedienbaar middels afstandsbediening
• pantry

Kadastraal
Fase I en fase II
Gemeente: Waalwijk
Sectie: L
Nummer: 637
Groot totaal: 18.960m2
Fase II
Gemeente: Waalwijk
Sectie: L
Nummer: 637 (gedeeltelijk)
Groot: circa 8.500m2

Huurprijs
De huurprijs bedraagt:
- Bedrijfsruimte:
€ 50,-- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.
- Kantoorruimte:
€ 120,-- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW.

Koopprijs
De koopprijs is op aanvraag.

Huur

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van verwarming, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode is op aanvraag.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per betalingsperiode vooruit.

Koop

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Algemeen

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

BTW
Indien huurder/koper niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur/verkoop. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs/koopprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder/verkoper ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »