Te koop / Te huur

Schutweg | Waalwijk

Schutweg Waalwijk | 3.680m2 Bouwgrond

Bouwgrond of nieuw te bouwen bedrijfsobject, gelegen op uitstekende locatie op bedrijventerrein Haven te Waalwijk.

Het object kan gerealiseerd worden op een perceel grond ter grootte van 3.680m2 met een bijzonder representatieve uitstraling, wordt hoogwaardig gebouwd, geheel afgewerkt met alle voorzieningen en wordt naar wens gebruiksklaar opgeleverd.

Het perceel is als bouwgrond voor verkoop beschikbaar, zonder bouwclaim

Het nieuwbouw bedrijfsobject wordt op maat en in overleg met de gebruiker gerealiseerd. De impressie is een voorbeeld wat er ontwikkeld kan worden.

Koopprijs
Het perceel is als bouwgrond voor verkoop beschikbaar, zonder bouwclaim
De koopprijs van het bouwkavel bedraagt € 515.200,00 kosten koper en te vermeerderen met BTW.

Het nieuw gebouwde bedrijfsobject is voor verkoop beschikbaar.
De koopprijs is afhankelijk van de gebruikswensen en daarmee bouwkosten.

Huurprijs
De huurprijs wordt vastgesteld op basis van een definitief ontwerp dat op maat voor de gebruiker wordt gemaakt. Op basis van het definitieve ontwerp van het bedrijfsobject is de huurprijs marktconform.

Huur

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van verwarming, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per betalingsperiode vooruit.

Koop

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Algemeen

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

BTW
Indien huurder/koper niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur/verkoop. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs/koopprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder/verkoper ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »