Te koop

Nobelstraat | Goirle

Nobelstraat Goirle | 2.382m2 Bouwgrond

Op uitstekende zichtlocatie op bedrijventerrein Tijvoort gelegen perceel bouwgrond, een bedrijfslocatie. Het perceel is gelegen op een zichtlocatie op de hoek van de Nobelstraat en de Poppelseweg. Het perceel is kadastraal groot 2.382m2. Volgens het bestemmingsplan mag er 75% bebouwd worden met een bouwhoogte van 9 meter.

Er is door de huidige eigenaar een bouwplan uitgewerkt voor een prachtig hoogwaardig bedrijfsobject. Dit bouwplan is niet tot uitvoering gebracht, maar kan voor een koper van toegevoegde waarde zijn en al dan niet aangepast ten uitvoer gebracht, na een nieuwe eigen aanvraag en verkrijging van een omgevingsvergunning.

Ook werken in combinatie met wonen is op deze locatie mogelijk.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Koopprijs
De koopprijs van de bouwgrond bedraagt € 400.000,--, kosten koper en te vermeerderen met BTW

Kadaster
Gemeente: Goirle
Sectie: D
Nummers: 2442 en 2443
Grootte perceel: 2.382m2

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »