Te huur

Bredaseweg 204 | Tilburg

Bredaseweg 204 Tilburg | 120m2 Kantoorruimte

Bijzonder fraaie en unieke kantoorruimte, groot netto circa 105m2 en bruto circa 120m2, beschikbaar op de begane grond aan de prachtige parkzijde in het ruim 120 jaar oude klooster van een van de bekendste kloostercongregaties van Tilburg, de Missionarissen van het Heilig Hart. De officiële naam is Missionarii Sacratissimi Cordis Jesu (MSC), in Tilburg beter bekend als de ‘rooi harten’. Dit omdat de paters een vignet met een rood hart op hun habijt droegen.
De congregatie is in 1854 gesticht door de Franse kapelaan Jules Chevalier in Issoudun. In 1882 vestigde zij zich in Tilburg in de voormalige lakenfabriek van de firma Schreppers aan De Veldhoven (Wilhelminapark). In 1890 werd het imposante Missiehuis aan de Bredaseweg, een ontwerp van Hubert de Beer, in gebruik genomen.
Het klooster is recent gerenoveerd en deels geschikt gemaakt voor kantoorgebruik met parkeergelegenheid op eigen terrein aan de voor- en achterzijde. In de binnentuin is een bijzonder fraai woningbouwproject gerealiseerd. De prachtige kapel is nog intact, benoemd tot officiële trouwlocatie en voor gebruikers van het klooster ook beschikbaar voor evenementen en dergelijke.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs is op aanvraag en te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan. De overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn op aanvraag.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode is in overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »