Te koop / Te huur

Prof. van 't Hoffweg 14 | Waalwijk

Prof. van 't Hoffweg 14 Waalwijk | 900m2 Bedrijfsruimte

Mini Atlantis zoekt buren!
Naast object wat wij te huur aanbieden is Mini Atlantis gevestigd, een binnenspeeltuin en bowling.

Object
Op de begane grond is een bedrijfsruimte voor verhuur beschikbaar, groot circa 600m2, ook in te richten als showroom annex bedrijfs-/ kantoorruimte.

Op de eerste verdieping is kantoorruimte beschikbaar groot circa 300m2 groot. Deze ruimte op de verdieping is ook separaat te huur, tevens is deelverhuur bespreekbaar.

Parkeren
Er is een ruime parkeerfaciliteit beschikbaar voor de deur op eigen terrein.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs van de bedrijfsruimte bedraagt € 21.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

De huurprijs van de kantoorruimte is op aanvraag.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Het voorschot voor deze leveringen en diensten wordt in onderling overleg vastgesteld.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Kortere perioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
De ROZ model huurovereenkomst voor 7:230a bedrijfsruimte is uitgangspunt voor de huurovereenkomst.
Dit model is vastgesteld op 30 juli 2003 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting
vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig
verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »