Te huur

Rederijweg 25 | Oosterhout

Rederijweg 25 Oosterhout | 285m2 Kantoorruimte

Op uitstekende locatie op bedrijventerrein Weststad gelegen bedrijfsobject. Het object is in zijn geheel beschikbaar, maar ook enkel de kantoorruimte / showroom totaal groot circa 285m2, bestaande uit:
- 210m2 kantoorruimte / showroom begane grond;
- 75m2 kantoorruimte verdieping;
- 100m2 tot 460m2 bedrijfsruimte optioneel extra bij de huren, aan achterzijde aansluitend.

Parkeren
Het object beschikt over voldoende parkeerplaatsen voor de deur op eigen terrein.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs van de kantoorruimte bedraagt € 1.950,-- per maand, te vermeerderen met BTW.
Deze huurprijs is zonder de optioneel bij te huren bedrijfsruimte.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 17 september 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting
vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig
verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »