Te koop

Dongenseweg 77 | Tilburg

Dongenseweg 77 Tilburg | 11.260m2 Bouwgrond

Op zichtlocatie langs de Dongenseweg te Tilburg op bedrijventerrein Vossenberg gelegen perceel bouwgrond. Het voorste gedeelte, ca. 4.000m2, van het perceel heeft de bestemming groen en het achterste gedeelte, groot 7.260m2, heeft een bedrijfsbestemming.

Oppervlakte
Gemeente: Tilburg
Sectie: F
Nummer: 4402
Groot: 11.260m2

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 900.000,-- kosten koper.

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.


Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »