Te koop / Te huur

Kapitein Rondairestraat 15 - 17 | Tilburg

Kapitein Rondairestraat 15 - 17 Tilburg | 2.780m2 Bedrijfsruimte

Op industrieterrein Loven gelegen bedrijfsgebouw, totaal groot circa 2.780m2, bestaande uit 2.330m2 bedrijfsruimte en 450m2 kantoorruimte. De bedrijfsruimte is verdeeld in 4 geïntegreerde delen, is voorzien van 2 overheaddeuren op maaiveld en 4 loadingdocks. De kantoorruimte is eenvoudig en gelegen op de begane grond. Het perceel is groot bijna 4.000m2.

Kadastraal
Gemeente: Tilburg
Sectie: U
Nummers: 223 en 164
Groot: 2.822m2 en 1.166m2, totaal 3.988m2

Huurprijs
De aanvangshuurprijs is op aanvraag en te vermeerderen met BTW.

Koopprijs
De koopprijs is op aanvraag en kosten koper.

Huur

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Koop

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Algemeen

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »