Te huur

Superior de Beerstraat 40 A | Tilburg

Superior de Beerstraat 40 A Tilburg | 350m2 Bedrijfsruimte

In woonwijk nabij de veldhovenring, Besterd en Wilhelminapark gelegen bedrijfsruimte groot circa 350m2. De ruimte is geheel zelfstandig, verwarmd middels heaters en voorzien van een kantoorkamer en sanitaire voorzieningen.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 1.450,-- per maand, te vermeerderen met BTW en
inclusief voorschot servicekosten voor verbruik van gas, water en elektra.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
Een voorschot voor de kosten van gas, water en elektra zijn bij de huurprijs inbegrepen.

Huurperiode
De huurperiode is in overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »