Te huur

Tivolistraat 108 | Tilburg

Tivolistraat 108 Tilburg | 120m2 Kantoorruimte

Kantoorruimte circa 85m2 met circa 45m2 in het centrum van Tilburg, gelegen nabij de Korte Heuvel, met parkeerruimte op eigen afgesloten terrein. De kantoorruimte is gelegen achter het bekende kantoorgebouw van Interpolis aan de Spoorlaan in het Veemarktkwartier. Werken in een rustige omgeving, midden in het bruisende stadscentrum, op loopafstand van de Heuvel en dicht bij de uitvalswegen en het openbaar vervoer.

Parkeren
Aan de achterzijde van het object zijn 3 parkeerplaatsen op eigen terrein gelegen. De mogelijkheid bestaat om op loofafstand in de St. Josephstraat extra parkeerplaatsen bij te huren.

Bestemming
Het object beschikt over de bestemming ‘Centrum-Binnenstad’ en voorziet in een groot aantal uiteenlopende functies. Op basis van de ligging en uitstraling van het object is het met name geschikt om in gebruik te worden genomen ten behoeve van:
- kantoren;
- dienstverlening;
- detailhandel;
- combinatie van bovengenoemde functies.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt € 1.200,-- per maand, te vermeerderen met BTW.
De aanvangshuurprijs per parkeerplaats bedraagt € 100,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan. De eventuele overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn in onderling overleg.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Voorzieningen
Het object beschikt over alle benodigde faciliteiten en voorzieningen.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »