Te huur

Saal van Zwanenbergweg 4 | Tilburg

Saal van Zwanenbergweg 4 Tilburg | 360m2 Bedrijfsruimte

Op aantrekkelijke zichtlocatie op bedrijvenpark Het Laar, langs snelweg A58 gelegen zelfstandige bedrijfsruimte, totaal groot circa 360m2, bestaande uit:
- 250m2 bedrijfsruimte;
- 110m2 kantoorruimte verdeeld over begane grond en verdieping.

De bedrijfsruime is voorzien van betonnen vloer, overheaddeur, heater en lichtstraat. De kantoorruimte is functioneel en voorzien van kantoortuin en diverse kantoorkamers, pantry en sanitaire ruimte.

Parkeren
Voor en naast het kantoorgebouw zijn parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt:
- € 2.195,-- per maand, te vermeerderen met BTW

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. De overige servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder zijn voor rekening huurder.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De huurperioden zijn in overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Voorzieningen
Het object beschikt over alle benodigde faciliteiten en voorzieningen.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »