Te huur

Umberstraat | Tilburg

Umberstraat Tilburg | 424m2 Bedrijfsruimte

Bedrijfsverzamelgebouw gelegen naast Winkelcentrum Paletplein. Het is grotendeels in gebruik als kantoorruimte met aan de Umberstraat een bedrijfsunit die beschikbaar is.

Oppervlakte
De beschikbare bedrijfsruimte is:
-circa 188m²
-circa 176m2
-circa 60m2
Totaal circa 424m2

Het geheel is te huur met circa 200m2 buitenterrein.

De bedrijfsruimte is te huur vanaf 176m2.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 21.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Servicekosten
De servicekosten voor elektra is een vast bedrag van € 150,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 3 maanden en is wederzijds opzegbaar..

Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting
vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig
verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »