Verkocht

Dongenseweg 63 d | Tilburg

Dongenseweg 63 d Tilburg | 5.235m2 Bedrijfsruimte

Aan doorgaande weg tussen industrieterrein Vossenberg, Kraaiven en Charlote Oord gelegen bedrijvenlocatie, totaal groot 18.075m2. Op de locatie zijn momenteel vier bedrijfshallen gesitueerd, groot 2.650m2, 1.000m2, 800m2, en 800m2, totaal circa 5.235m2. De mogelijkheden bestaan om circa 800m2 bedrijfsruimte en een bedrijfswoning bij te bouwen. De locatie wordt momenteel gebruikt voor opslag en caravanstalling en biedt mogelijkheden voor grootschalige detailhandel in de kampeerbranche of outdoor en adventure. Tevens is een vergunde vuurwerkbunker aanwezig. Het complex is voor wat betreft elektra energie neutraal dankzij zonnepanelen. In de nabijheid zijn gesitueerd Hornbach, CVT Keukens, sanidirect, NUVA Keukens, Bouwcenter Nelemans, bo-rent en McDonalds. De bestaande locatie is geschikt voor bedrijfsmatig gebruik, maar de locatie kan ook gebruikt worden als bouwgrond.

Kadastraal
Gemeente: Tilburg
Sectie: F
Nummers: 5498, 5500, 6548 en 6565
Groot: resp. 600m2, 1.270m2, 4.940m2 en 11.265m2, totaal 18.075m2

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 2.500.000 kosten koper.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »