Te koop

Castorstraat 29 - 31 | Tilburg

Castorstraat 29 - 31 Tilburg | 4.925m2 Bouwgrond

Op uitstekende zichtlocatie op een hoek in het groen op industrieterrein Vossenberg gelegen perceel grond van 4.925m2. Er is een bouwplan op ontwikkeld bestaande uit een bedrijfshal van circa 2.526m2 met circa 470m2 kantoorruimte en een buitenterrein van circa 2.996m2.

De mogelijkheid bestaat om het perceel te kopen voor de bouw in eigen beheer van een bedrijfsobject, of er kan gekocht worden inclusief een nieuw op maat gebouwd bedrijfsobject, waarbij verkoper het gehele ontwikkelings- en bouwproces in eigen hand kan begeleiden en verzorgen. Huur van een nieuw op maat gebouwd bedrijfsobject is eveneens bespreekbaar.

Bestemming betreft bestemmingsplan Vossenberg Midden 2012, bestemming Bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 4.2, maximum bebouwingspercentage 75%, maximum bouwhoogte 15m. en een minimum bebouwingspercentage van 50%.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 175,-- per m2 te vermeerderen met BTW

Huurprijs
Huur van een nieuw op maat gebouwd bedrijfsobject is bespreekbaar, voorwaarden op aanvraag.

Kadaster
Gemeente: Tilburg
Sectie: F
Nummers: 5509
Grootte perceel: 4.925m2

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »