Te huur

Lange Wagenstraat 55 O | Gilze

Lange Wagenstraat 55 O Gilze | 136m2 Kantoorruimte

Gezondheidscentrum De Flair in Gilze. In dit gezondheidscentrum zijn nog een aantal ruimten beschikbaar voor zorg gerelateerde bedrijven.

Oppervlakte
Begane grond, 1 kamer circa 30m2
Eerste verdieping, 2 kamers circa 36m2 per kamer
Tweede verdieping, 1 kamer circa 34m2

Parkeren
Parkeren op eigen terrein, er zijn 57 parkeerplaatsen beschikbaar, waarvan 14 aan de voorzijde.

Energielabel
Het gebouw beschikt over een energielabel A.
Huurprijs
Vanaf € 670,00 per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW.
Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. De servicekosten voor de leveringen en diensten door verhuurder komen voor rekening van huurder.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar. Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.
Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »