Te koop

Veldweg 10 | Oisterwijk

Veldweg 10 Oisterwijk | 2.930m2 Bouwgrond

Op goede locatie op bedrijventerrein Kerkhoven gelegen perceel bedrijfsmatige bouwgrond. Een unieke kans om een nieuw bedrijfsobject te realiseren in de populaire en zeer aantrekkelijke gemeente Oisterwijk.

Kadaster
Gemeente: Oisterwijk
Sectie: A
Nummer: 7806
Groot: 2.930m2

Koopprijs
De koopprijs bedraagt:
€ 195,-- per m2 kosten koper en te vermeerderen met BTW.

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »