Te huur

Broekhovenseweg 130 K | Tilburg

Broekhovenseweg 130 K Tilburg | 585m2 Bedrijfsruimte

Op kleinschalig binnenstedelijk Bedrijvenpark Broekhoven, binnen de ringbanen, gelegen bedrijfsruimte, totaal groot circa 585m2, met inpandige kantoorruimten, showroom opslagruimten en werkplaats. Op bedrijvenpark Broekhoven zijn diverse bedrijven gevestigd waaronder Gereedschapmakerij GMI en St. Pieter. De bedrijfsruimte is uitstekend bereikbaar via de Ringbaan Zuid en binnen enkele minuten vanaf snelweg A58.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 2.400,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »