Te huur

Stationsstraat 43 | Tilburg

Stationsstraat 43 Tilburg | 548m2 Kantoorruimte

Prachtige monumentale kantoorvilla. De mogelijkheden bestaat om per kamer vanaf circa 15m²
of per verdieping voor all in huurprijzen inclusief verwarming, koeling, elektra en internetverbinding, tegen flexibele huurcondities te huren. De mogelijkheden bespreken wij graag met u. Voor de kamerindeling en huurprijzen verwijzen wij u naar de brochure, die is te downloaden via onze website.

De Stationsstraat is een drukke en aantrekkelijke locatie, die de verbinding vormt tussen het Centraal Station en de binnenstad en het winkelcentrum van Tilburg.

Oppervlakte
Totaal: circa 548m²

Parkeren
Er zijn 25 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen terrein aan de achterzijde, te bereiken via de Noordstraat. De parkeerplaatsen worden naar rato van het aantal gehuurde kantoor vierkantemeters toegerekend.

Huurprijs
De huurprijzen per object of voor het geheel zijn op aanvraag.
De mogelijkheden bestaat om per kamer of per verdieping voor all in huurprijzen inclusief verwarming, koeling, elektra en internetverbinding, tegen flexibele huurcondities te huren. De mogelijkheden bespreken wij graag met u. De kameroppervlakten en huurprijzen vindt u in de bijlagen.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De huurperioden zijn in overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Voorzieningen
Het object beschikt over alle benodigde faciliteiten en voorzieningen.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »