Burg. Verwielstraat 13
Oisterwijk

Burg. Verwielstraat 13 | Oisterwijk

70 m2 Winkelruimte


In de Burgemeester Verwielstraat gelegen representatieve winkelruimte, ter grootte van circa 70m2 en een frontbreedte van circa 5 meter. De winkelruimte is altijd in gebruik geweest als kapsalon en is voorzien van een buitenruimte, kelder (circa 45m2), toilet en pantry.

Parkeren
Er zijn voldoende betaalde openbare parkeerplaatsen voor de deur en in de nabijheid van het object.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 1.500,-- per maand, te vermeerderen met BTW

Koopprijs
Koop is bespreekbaar, de koopprijs en voorwaarden zijn op aanvraag.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers te worden voldaan.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:290 BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 17 september 2012 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken