Gesworenhoekseweg 10
Tilburg

Gesworenhoekseweg 10 | Tilburg

230 m2 Kantoorruimte


Het betreft kantoorruimte met een eigen entree / receptie op de begane grond gelegen op industrieterrein Vossenberg. Bij de kantoorruimte behoort een eigen parkeerterrein wat af te sluiten is middels een poort. De kantoorruimte is onderverdeeld in twee grote kantoren, 2 spreekkamers, een pantry en toiletgroep.

Daarnaast is er de mogelijkheid om circa 100m2 opslagruimte te huren en is er in overleg een trainings- vergaderruimte beschikbaar van circa 110m2

Parkeren
Het object beschikt over een ruim parkeerterrein op eigen afgesloten terrein.

Oppervlakte
Kantoorruimte begane grond circa 235m2

Mogelijkheid tot het huren van opslagruimte circa 100m2

Huurprijs kantoorruimte
De aanvangshuurprijs bedraagt € 29.500,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijs bedrijfsruimte
De aanvangshuurprijs bedraagt € 6.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Energielabel
Wordt nog aangeleverd door verhuurder.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 30,-- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW, op basis van een verrekenbaar voorschot. De servicekosten bestaan onder andere uit een voorschot voor gas, water en elektra, onderhoud installaties en tuin.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Kortere perioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring verhuurder.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting
vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig
verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken