Havendijk 0 ong
Tilburg

Havendijk 0 ong | Tilburg

80 m2 Kantoorruimte


Op uitstekende locatie aan de bruisende Piushaven gelegen kantoor- praktijkruimte in het markante gebouw Wolstad. Deze bijzonder fraaie kantoorruimte heeft een mooi uitzicht op de Piushaven en de brug Den Ophef.

Oppervlakte
De kantoor- praktijkruimte is groot circa 80 m².

Huurprijs
De aanvangshuurprijs voor de kantoorruimte bedraagt €1.500,-- per maand, te vermeerderen met servicekosten en BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg, planning is Q3 2023.

Opleveringsniveau
Er komt vloerverwarming in met een cement dekvloer, verder wordt het object wordt casco opgeleverd.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vul hieronder uw gegevens in om de brochure te downloaden.

* Verplichte velden

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken