Te huur

Ambachtsweg 19 | Udenhout

Ambachtsweg 19 Udenhout | 1.375m2 Bedrijfsruimte

Functionele bedrijfsruimte voor opslag, groot circa 1.375m2, gelegen op industrieterrein Kreitenmolen in Udenhout. De bedrijfsruimte is geïsoleerd en voorzien van een betonnen vloer en lichtstraten.

Object
Het object bestaat in totaal uit circa 2.800m2 bedrijfsruimte op een perceel ter grootte van 5.596m2 en is als volgt verdeeld:
- links circa 1.375m2 bedrijfsruimte: Beschikbaar
- rechts circa 1.425m2 bedrijfsruimte en circa 2.344m2 buitenterrein: Verhuurd

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Kreitenmolen 2011’ is de bestemming ‘bedrijventerrein’ en is het object bestemd voor bedrijven die in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn vermeld onder de categorieën 2 tot en met 3.2.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs is op aanvraag, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »