Te koop

Nieuwe Baan | Haaren

Nieuwe Baan Haaren | 3.000m2 Bouwgrond

Op gunstige locatie op de hoek van de Kantstraat en de Nieuwe Baan in Haaren zijn 4 percelen bedrijfsmatige bouwgrond beschikbaar, totaal groot 8.240m2, vanaf 1.750m2 tot maximaal 3.000m2. Aan ’t Hopveld is een perceel bedrijfsmatige bouwgrond beschikbaar groot 1.582m2 en aan de Helvoirtseweg is een perceel bouwgrond voor een combinatie wonen – werken beschikbaar groot 1.100m2. De maximale bouwhoogte bedraagt 5 tot 10m. en 80% van het perceel mag worden bebouwd.

Oppervlakte
Het betreft de volgende percelen bedrijfsmatige bouwgrond, zie bijgaande kaart:

Perceel A: 2.630m2
Perceel B: 1.639m2
Perceel C: niet beschikbaar
Perceel D: 3.082m2
Perceel E: niet beschikbaar
Perceel F: 1.135m2 wonen – werken
Perceel G: niet beschikbaar
Perceel I: 1.070m2 wonen
Perceel J: wonen – werken, niet beschikbaar
Perceel K: niet beschikbaar
Perceel X: niet beschikbaar

of zoveel meer of minder als blijkt na kadastrale inmeting

Koopprijs
De koopprijs van de bedrijfsmatige bouwgrond bedraagt:
€ 156,-- per m2 kosten koper en te vermeerderen met BTW.

De koopprijs van kavel F bedraagt € 252.660,-- kosten koper en te vermeerderen met BTW.

Zekerheidsstelling
Waarborgsom door koper ter grootte van 10% van de koopsom.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »