Te huur

Heidestraat 6 | Udenhout

Heidestraat 6 Udenhout | 625m2 Bedrijfsruimte

Het betreft een bedrijfshal gelegen achter een woonhuis. De bedrijfshal is voorzien van kantoorruimte, kantine, werkplaats en een entresol voor opslag. Het kantoor en de kantine zijn luxe afgewerkt.

Oppervlakten:
Bedrijfsruimte circa 490m2
Kantoorruimte circa 32m2
Kantine circa 42m2
Werkplaats circa 60m2

Huren is mogelijk vanaf 100m2.

Huurprijs
- De aanvangshuurprijs voor het geheel bedraagt € 1.750,-- per maand, te vermeerderen met BTW


Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water, elektra, internet en telefonie zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. De nutsvoorzieningen worden op naam van huurder gezet.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Contact opnemen
Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen? Bel dan: Of stuur een mail naar: U kunt ook een afspraak maken. Afspraak maken »