De Hoogt 11
Loon op Zand

De Hoogt 11 | Loon op Zand

930 m2 Bedrijfsruimte


Op industrieterrein De Hoogt vlakbij de kern van het dorp gelegen bedrijfsgebouw, een showroom, totaal groot circa 930m2. Het gebouw is gesitueerd op een perceel grond van 1.418m2. Het bedrijventerrein is de afgelopen jaren volop in ontwikkeling geweest, uitgebreid, voorzien van diverse nieuwe bedrijfsgebouwen en heeft een nieuwe ontsluiting verkregen, waardoor de bereikbaarheid naar Waalwijk en Tilburg uitstekend is.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 875.000,--, kosten koper.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken