de Slof 5
Dongen

de Slof 5 | Dongen

1200 m2 Bedrijfsruimte


Op goede locatie bij de entree van industrieterrein Tichelrijt, langs de weg van Vossenberg Tilburg naar Dongen gelegen bedrijfsobject, totaal groot circa 1.200m2, bestaande uit:

- Bedrijfsruimte begane grond
- Ontvangst, kantoorruimte, pantry, kantine begane grond
- Kantoorruimte, opslag verdieping
- Entresolvloer

Huurprijs
De aanvangshuurprijs is op aanvraag, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2006=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Deze kosten worden door huurder rechtstreeks aan de desbetreffende leveranciers voldaan.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken