Dongenseweg 63 d
Tilburg

Dongenseweg 63 d | Tilburg

830 m2 Bedrijfsruimte


Aan doorgaande weg tussen industrieterrein Vossenberg, Kraaiven en Charlote Oord gelegen bedrijvenlocatie, totaal groot 18.075m2. Op de locatie zijn momenteel vier bedrijfshallen gesitueerd, groot 2.650m2, 1.000m2, 800m2, en een nieuwe bedrijfshal groot circa 830m2, totaal circa 5.280m2.

De nieuwe bedrijfshal van circa 830m2 is beschikbaar voor verhuur. Deze bedrijfsruimte is onder andere voorzien van een betonnen vloer, lichtstraten en vier overheaddeuren. Verder zijn op deze locatie mogelijkheden voor parkeren en buitenopslag.

Kadastraal
Gemeente: Tilburg
Sectie: F
Nummers: 5498, 5500, 6548 en 6565
Groot: resp. 600m2, 1.270m2, 4.940m2 en 11.265m2, totaal 18.075m2

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 4.500,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken