Droogdokkeneiland 14
Tilburg

Droogdokkeneiland 14 | Tilburg

141 m2 Kantoorruimte


Op bedrijventerrein Tradepark 58 gelegen vrijstaand kantoorgebouw met prachtig uitzicht over de Surfplas. Op de begane grond is voor verhuur beschikbaar circa 140,8m2 bestaande uit circa 63,8m2 bedrijfsruimte en circa 77m2 kantoorruimte. Daarnaast zijn er 2 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen afgesloten terrein.

Bereikbaarheid
Bedrijvengebied T58 is gelegen aan de belangrijkste snelweg in de stadsregio A58 (Breda – Eindhoven) en (Breda – ’s-Hertogenbosch). Dit hoogwaardige bedrijvengebied kenmerkt zich door het innovatieve karakter van haar gebruikers. Vanuit de provinciale weg naar Turnhout vindt de ontsluiting naar het gebied plaats.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 16.800,-- per jaar, te vermeerderen met servicekosten en BTW

Servicekosten
De servicekosten bedragen € 30,-- per m2 per jaar, te vermeerderen met BTW, op basis van een verrekenbaar voorschot.

Parkeren
Het object beschikt over 25 parkeerplaatsen op eigen terrein, er behoren 2 parkeerplaatsen bij het gehuurde.

Energielabel
De kantoorruimte heeft energielabel A.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vul hieronder uw gegevens in om de brochure te downloaden.

* Verplichte velden

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken