Ledeboerstraat 1
Tilburg

Ledeboerstraat 1 | Tilburg

2592 m2 Bedrijfsruimte


Wegens verhuizing van Leseman Car Care komt dit bedrijfsobject beschikbaar voor verhuur.

Op uitstekende locatie op industrieterrein Kraaiven gelegen bedrijfsobject bestaande uit bedrijfsruimte, kantoorruimte en een groot bestraat, omheid en beveiligd buitenterrein.

Oppervlakte
De oppervlakte bedraagt:
- Bedrijfsruimte circa 1.654m²
- Kantoorruimte circa 280m²

- Bedrijfsruimte circa 658m²

- Buitenterrein circa 3.000m2

Kadaster
Gemeente Tilburg
Sectie AE
Nummers 208 en 625
Grootte 6.425m2 en 465m2, totaal 6.890m2

Huurpriijs
De huurprijs is op aanvraag.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van elektra, water en internetaansluiting zijn niet bij de huurprijs inbegrepen.

Opleveringsdatum
De oplevering kan in overleg plaatsvinden medio 2025.

Bestemming
Het bestemmingsplan is Bedrijventerrein Kraaiven 2008 met als bestemming bedrijventerrein, bedrijf tot en met categorie 4.2.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken