Moergestelseweg 28
Oisterwijk

Moergestelseweg 28 | Oisterwijk

740 m2 Kantoorruimte


Aan de rand van Oisterwijk op Den Donk, gebied met voornamelijk sport- en medische accomodaties en gebouwen, gelegen half vrijstaand commervieel gebouw, momenteel in gebruik als uitvaartcentrum, wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd, bestemd te gebruiken voor een combinatie van cultuur, ontspanning, maatschappelijke voorzieningen, sport, bedrijfswoning, verdeeld over twee bouwlagen en parkeerplaatsen op het eigen buitenterrein. Het gebouw is totaal groot circa 740m2, verdeeld over 425m2 begane grond en 315m2 op de verdieping.

Kadaster
Gemeente: Oisterwijk
Sectie” A
Nummer: 6754
Groot: 736m2

Bestemmingsomschrijving
De voor ' Gemengd ' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. cultuur en ontspanning;
b. maatschappelijke voorzieningen;
c. (binnen-)sport;
d. kantoor tot een maximum van 50% van de bruto oppervlakte van een gebouw, met dien verstande dat op de begane grond minimaal 25% in gebruik dient te zijn voor de in a, b en c genoemde doeleinden;
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'; één inpandig bedrijfswoning;
f. parkeervoorzieningen, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer uitgesloten - parkeren ';
g. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, laad- en losvoorzieningen, nutsvoorzieningen, toegangswegen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. en de daarbij horende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

Koopprijs
De koopprijs bedraagt € 1.250.000,--, kosten koper.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vul hieronder uw gegevens in om de brochure te downloaden.

* Verplichte velden

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken