Olympiaplein 3
Tilburg

Olympiaplein 3 | Tilburg

409 m2 Horeca


In het complex van Pathé op Stappegoor in Tilburg-Zuid gelegen zelfstandige commerciële ruimte, groot circa 409m2. Het Stappegoorgebied is volop in ontwikkeling. Tegenover is een onderwijsgebied met onder andere Fontys en ROC gesitueerd. In de Euroscoop zijn diverse bedrijven gevestigd waaronder de bioscoop Pathé Tilburg Stappegoor, SportCity, De Beren eetcafe en een aantal sportzaken. De beschikbare commerciële ruimte is gesitueerd in de entree van de bioscoop.

Parkeren
Parkeren geschiedt in de onder het complex gelegen openbare parkeergarage.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs is op aanvraag.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Overeenkomst
De ROZ model huurovereenkomst voor 7:290 winkelruimte is uitgangspunt voor de huurovereenkomst.
Dit model is vastgesteld op 14 december 2022 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per maand vooruit.

Inventaris en goodwill
Op aanvraag.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken