Spoorlaan 340
Tilburg

Spoorlaan 340 | Tilburg

224 m2 Winkelruimte


Onder het markante nieuw gerealiseerde gebouw De Bankier in Tilburg gelegen commerciële ruimte. Het gebouw wordt 76 meter hoog en ligt op de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat. Het bruisende centrum en het Centraal Station zijn in de directe nabijheid gelegen.

De ruimte die te huur wordt aangeboden is gelegen op de hoek van de Spoorlaan en de Magazijnstraat.

Oppervlakte
Begane grond circa 123,2m2 VVO

De ruimte is uit te breiden met 101m2 VVO op de begane grond en met een verdiepingsvloer.

Vrije hoogte: circa 5,90 meter

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 60.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.

Indexering
Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens (2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Servicekosten
De kosten van elektra, water en internetaansluiting zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Huurder dient overeenkomsten te sluiten met de betreffende leveranciers.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco opgeleverd.

Het gehuurde wordt aangesloten op het WKO systeem van de Bankier.

Bestemming
De bestemming is ‘Centrum-Binnenstad’, onder andere;
- Detailhandel
- Kantoren
- Dienstverlening

Huurperiode
De aanvangshuurperiode bedraagt 5 jaar, te verlengen met huurperioden van telkens 5 jaar.
Afwijkende huurperioden zijn bespreekbaar.

Overeenkomst
Het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van 7:230a BW is uitgangspunt voor de huurovereenkomst. Dit model is vastgesteld op 30 januari 2015 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurbetaling
Huurbetaling per kwartaal vooruit.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

BTW
Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vul hieronder uw gegevens in om de brochure te downloaden.

* Verplichte velden

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken