Zandschelstraat 1 C
Goirle

Zandschelstraat 1 C | Goirle

2000 m2 Bedrijfsruimte


Op bedrijventerrein Tijvoort op de hoek van de Zandschelstraat en de Fabriekstraat in Goirle gelegen bedrijfsgebouw, groot circa 2.000m2. Het betreft bedrijfsruimte voor tijdelijke huur. Het aan de straatzijde gelegen groot bestraat buitenterrein, is in overleg eveneens beschikbaar.

Huurprijs
De aanvangshuurprijs bedraagt € 8.000,-- per maand, te vermeerderen met BTW.

Opleveringsdatum
De oplevering geschiedt in onderling overleg.

Voorbehoud
Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk voorbehoud goedkeuring eigenaar.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer informatie?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken