Taxatie

Taxatie

De bedrijfsmakelaars van SMITSVANBEEK Bedrijfshuisvesting zijn ingeschreven bij VastgoedCert, het kwaliteitsregister van makelaars. Stichting VastgoedCert registreert gecertificeerde makelaars in onroerende zaken op basis van hun opleidingsniveau, kennis en vakbekwaamheid.

Het register van VastgoedCert telt vijf deskundigenkamers; Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk Vastgoed, Marktanalyse en Modelmatige Waardebepaling (MA/MWB), Wonen en WOZ. De bedrijfsmakelaars van SMITSVANBEEK Bedrijfshuisvesting zijn als bedrijfsmakelaar VastgoedCert gecertificeerd, kamer Bedrijfsmatig Vastgoed.

De bedrijfsmakelaars van SMITSVANBEEK Bedrijfshuisvesting zijn tevens ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs bij de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed als Register Taxateurs. Het NRVT is het centrale register van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen.

Om te kunnen toetreden tot de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van VastgoedCert en het

NRVT moet een makelaar / taxateur aantonen dat hij aan alle gestelde vakbekwaamheidseisen voor deze Kamer voldoet. Om gecertificeerd te blijven moet elke makelaar / taxateur voldoen aan een uitgebreid permanent opleidingsprogramma.

Taxatierapporten die door SMITSVANBEEK Bedrijfshuisvesting worden uitgebracht voldoen aan alle eisen en worden goedgekeurd en geaccepteerd door overheden, accountants en banken.

De bedrijfsmakelaars van SMITSVANBEEK Bedrijfshuisvesting voeren graag de taxaties uit voor uw bedrijfsobject.

Contact opnemen

Wilt u meer informatie of een bezichtiging plannen?

U kunt ook een afspraak maken

Afspraak maken